De impact van drones bij Heerema

Diensten

Business opportunity scan

Business solution

Business validation

Business implementation

Support & Maintenance

Kraan inspecties op zee in de offshore kan tot 16 uren sneller dan huidige methode. Heerema heeft verschillende grote inspecties bij iedere zware lift een visuele inspectie moeten ondergaan. Deze visuele inspecties duren één tot twee dagen. In deze tijd kan een kraan niet gebruikt worden, omdat de kraan in de rust positie (crane downtime) gezet moet worden. Met de drone inspectie hoeft de kraan niet in een rust positie gezet te worden. Ook inspecteert de drone in nog geen uur de hele kraan.
10 uur
Traditionele inspectie
1 uur
Drone gecombineerd met AI
+1000%
Reducering downtime
Probleemstelling
Case study

Problem

Crane downtime kost heel veel tijd. Het is voor het behoudt van de veiligheid van Heerema maar deze inspecties kunnen ongeveer twee dagen duren, waardoor er twee dagen niks gelift kan worden. Heerema heeft veiligheid hoog in het vaarwater en de veiligheid van het personeel is ook heel belangrijk. Door drones te gebruiken in deze inspecties hoeft het personeel van Heerema niet meer op onveilige, lastige en ontoegankelijke plekken te komen.

Solution

Customdrone heeft bewezen, in een case bij Heerema, dat een drone in combinatie met AI een dergelijke inspectie niet alleen sneller, maar ook beter kan uitvoeren dan een menselijke inspecteur. Met behulp van deze technologie kan een inspecteur dus sneller de gehele inspectie uitvoeren.

De nieuwe drones op de Heerema vloot kunnen deze gehele visuele inspecties in enkele uren doen. Hierdoor zijn onze drones 8 tot 16 keer sneller. Dit is afhankelijk van het project en de bemanning.

Approach

Heerema werkt met een zee bestendigde drone die tegen extreme omstandigheden kan met veel staal. Door de grote camera is de kraan dichtbij, waardoor ze details van iedere bout en ieder krasje haarfijn kunnen bekijken.

Customdrone heeft in een kort tijdsbestek toegewerkt naar het opleveren van een fully operational oplossing voor het inspecteren van kranen op verschillende soorten schades. Dit doen we in een aantal fases:

FASE 1 Proof of concept

Deze fase is gericht op het samenstellen van de juiste hardware en software voor de specifieke opdrachtgever en situatie. Door verschillende drones uit te rusten met verschillende camera’s en sensoren wordt duidelijk wat de beste combinatie is voor elke case en opdrachtgever. Dit is afhankelijk van wensen, eisen, begroting, system requirements en de omgeving waarin gevlogen dient te worden.

FASE 2 Dataverzameling

De volgende stap is dataverzameling. Dat betekent vliegen met camera uitgeruste drone en dronebeelden verzamelen. Door samen met de inspecteurs en data scientists te bepalen wat de drone moet zien, zoeken en vastleggen ontstaat er een beeld van wat de drone moet gaan doen. In deze fase vliegt de drone, maar doet de inspecteur de inspectie.

FASE 3 Inspecteren en herkennen

In deze fase gaat de drone zelfstandig de gemaakte dronebeelden selecteren waar een afwijking op is gesignaleerd. De inspecteur hoeft nu niet meer alle dronebeelden te bekijken, maar slechts de geselecteerde beelden.

FASE 4 Autonoom vliegen

De laatste stap in het volledig uitvoeren van inspecties. In deze fase leert de drone zelf vliegen om zo de hele kraan te inspecteren.

Na elke fase is er een go/no go moment, waarop bepaald wordt of en op welke manier de volgende fase wordt ingegaan.

Voordat er wordt overgegaan tot uitrol werken we samen met de opdrachtgever de businesscase uit. Daarbij belichten we ook bijvoorbeeld operationele en culturele consequenties. Hoe zorgen we dat een inspecteur leert vertrouwen op een drone? Wat betekent dit voor de organisatie? Dit is van groot belang voor het slagen van deze transitie: een transitie die niet eindigt met inspecties door drones, maar daar begint.

see better
Drones zien niets over het hoofd.

Een goede visuele inspectie drone is onder andere uitgerust met kunstmatige intelligentie. Dit maakt deze drones zelflerend. Daardoor kan de inspecteur de drone leren bepaalde schades te herkennen.

Na iedere vlucht wordt de drone zo steeds slimmer, waardoor hij steeds sneller onder andere de volgende punten herkent:

  • Verschillende roestschades
  • Loszittende bouten
  • Verfschade
  • Verkeerd hangende kabels
  • Metaal verbuigingen
  • Afwijkingen vergeleken vorige inspecties

Als de drone dit eenmaal geleerd heeft kunnen er verdere stappen worden ondernomen.

Zo kan de drone voorspelling doen na het herkennen van een aantal schades. Ook kan de drone verbinding maken met verschillende software/ SCADA-systemen waaronder onderhoudssystemen, waardoor de registratie van de schades direct verwerkt worden.

Extra oog

Voor verschillende liften is het voor de kraan bestuurder soms erg lastig om een goed overzicht te houden over de lift. Door de drone toe te voegen bij de hijs inclusief een video transmissie, die overal in het schip bekeken kan worden, zorgt Heerema ervoor dat de juiste mensen, de juiste luchtbeelden live kunnen bekijken. Hierdoor wordt de veiligheid van het personeel rondom de lift nog meer gewaarborgd.

know faster
Tien keer sneller, om precies te zijn.

Door de combinatie van drones met AI kan een kraan tot wel 16 uur sneller worden geïnspecteerd, dan met het menselijk oog. Dat is geen toekomstmuziek, maar bewezen in de praktijk bij Heerema. Dit zorgt ervoor dat de crane downtime per kraan inspectie gereduceerd wordt en dus meer uren operationeel beschikbaar is voor zware lifts. Dat betekent meer opdrachten per jaar, omdat de kraan minder lang stil staat.

GET MORE
Meer tillen. Meer opbrengst.

Door minder crane downtime en versnelde inspecties maakt de Heerema vloot meer lift uren. De meeropbrengst hiervan is enorm.

  • Meer inspectiecapaciteit
  • Minder crane downtime
  • Lagere kosten
  • Meer lifts per jaar
10 uur
Traditionele inspectie
1 uur
Drone gecombineerd met AI
+1000%
Reducering downtime

Gerelateerde kennisartikelen

Lees meer over de know-how die we hebben toegepast in de kennisbank. Onderstaande artikelen vertellen meer over de inhoudelijke aspecten van de case.