De gemeente met inmeet drones

Diensten

Business opportunity scan

Business solution

Business validation

Business implementation

Support & Maintenance

Om niet afhankelijk te zijn van externe partijen is de gemeente een pilot gestart. Voor het project is geïnventariseerd waar de drones binnen de gemeente gebruikt kunnen worden. De gemeente heeft een multi inzetbare drone nodig voor diverse doeleinden.
6x
Sneller
20%
Meer data
25%+
Verbeterd werk proces
Probleemstelling
Case study

Problem

De gemeente Sudwest-Fryslân kreeg steeds meer interne vragen over het gebruik van drones. Waardoor de gemeente voor de keuze lag om externe partijen in te schakelen of om dit intern te doen om zo meer inzichten te krijgen in verschillende metingen en aanbouwen.

Solution

Customdrone heeft gekozen voor een 3Dscan drone. Op deze manier krijgt u op kort termijn veel overzicht over een bepaalde oppervlakte. Dit gezamenlijk, met verschillende interne trainingen in de praktijk, zorgde ervoor dat de gemeente een eigen drone team kreeg.

Approach

Customdrone heeft in een kort tijdsbestek toegewerkt naar het opleveren van een fully operational oplossing voor het inmeten van onder andere: Grond depots, nieuwbouw wijken, gemeentelijke gebouwen, auto en water wegen. Dit doen wij in een aantal fasen.

FASE 1 Kennis sessie

Deze fase is gericht op het samenstellen van de juiste hardware en software voor de specifieke opdrachtgever en situatie. Door verschillende drones uit te rusten met verschillende camera’s en sensoren wordt duidelijk wat de beste combinatie voor elke case en opdrachtgever is. Dit is afhankelijk van wensen, eisen, begroting, system requirements en de omgeving waarin gevlogen dient te worden.

FASE 2 Dataverzameling

De volgende stap is dataverzameling. Dat betekent met camera uitgeruste drone vliegen en dronebeelden verzamelen. Dit doen wij door samen met de landmeetkundigen van de gemeente te bepalen wat de drone moet inmeten. Dit wordt in verschillende praktijk cases toegepast met Customdrone, waardoor de landmeetkundigen precies weten wat ze moeten doen.

FASE 3 Werkwijze

Door verschillende cases te combineren is er voor de Gemeente Sudwest-Fryslân een werkwijze uitgewerkt, waardoor de landmeetkundige exact weten wat ze wanneer moeten doen.

Voordat er wordt overgegaan tot uitrol werken we samen met de opdrachtgever de businesscase uit. Daarbij belichten we ook bijvoorbeeld operationele en culturele consequenties. Hoe zorgen we dat een landmeetkundige leert vertrouwen op een drone? Wat betekent dit voor de organisatie? Dit is van groot belang voor het slagen van deze werkwijze.

see better
Drones zien alles.

Door een 3Dscan drone te gebruiken heeft u binnen no time een volledig overzicht van het terrein waar u gemakkelijk alles op kan inmeten. Met deze drone heeft de gemeente een bestaand bouwplan kunnen monitoren. Op deze manier kunt u kijken of er goed gebouwd wordt en hoeveel grond er verzet wordt in het bouwproject.

De voordelen:

  • Snellere nauwkeurige resultaten
  • Groot overzicht van een geheel terrein
  • Sneller inzichten van grond verplaatsingen
  • Nieuwe bouwplannen snel en overzichtelijk op de huidige bouw status zichtbaar

know faster
Meer meten is weten.

Door drones te combineren met de huidige gps-stokken zorgt de gemeente ervoor dat er overzichtelijke metingen worden gedaan die voor iedereen leesbaar zijn. Daarnaast zijn ze altijd terugroepbaar en kunnen ze voor diverse doeleinden gebruikt worden.

Dit zorgt ervoor dat u niet iedere keer naar een locatie toe hoeft.  Een drone zorgt ervoor dat de meting 4 tot 10 keer sneller is dan de huidige methode.

GET MORE
Meer data meer antwoorden

Door overzichtelijke en nauwkeurige data kaarten brengt dit tot nieuwe mogelijkheden binnen de gemeente, waardoor er makkelijker en sneller gewerkt kan worden. Deze overzichten zijn snel te genereren voor bijvoorbeeld grond verplaatsingen, waardoor een nieuwbouw nauwlettend in de gaten gehouden kan worden.

De gemeentelijke gronddepots om het grond verzet nog beter zichtbaar te maken. Deze grond depots waren op deze manier handig en snel in te meten. Ondertussen is de gemeente bezig met de uitbreiding van de werkzaamheden van drones. Hierbij ondersteund Customdrone hen binnen dit project, zodat de gemeente de juiste stappen neemt. Nu en in de toekomst. Naast het grondmeet project is de gemeente aan het kijken naar onder andere verkeeranalyses, wegonderhoud, land in meten, ondersteuning van handhaving en groenvoorziening.

6x
Sneller
20%
Meer data
25%+
Verbeterd werk proces

Gerelateerde kennisartikelen

Lees meer over de know-how die we hebben toegepast in de kennisbank. Onderstaande artikelen vertellen meer over de inhoudelijke aspecten van de case.